Cálculo de juros compostos
 

Vídeo explicativo para o cálculo de juros compostos a partir de exemplos.